Waar staan wij voor?

Kleinschalige woonvoorzieningen waar men samen leeft met gezinnen die onderdeel willen zijn in het leven van de cliënt

Wij zijn een organisatie die nauw samenwerkt met andere organisaties en professionals. Wij leveren "zorg op maat". Ons team professionals biedt een compleet pakket aan van verschillende soorten zorg.
We zien om ons heen dat er behoefte is aan simpele zorg, waarin mensen met hun beperkingen kunnen leven zonder in een keurslijf te moeten lopen. Wij staan voor professionele zorg, goede diagnostiek, maar ook een eerlijke benadering en vooral zielszorg.

Met een frisse aanpak en gedegen deskundigheid staan we voor je klaar. De uitgangspunten voor het functioneren van het langdurige zorgproces bij Zorggroep In ’t Zadel van de begeleiding zijn:

- Kwalitatief goede zorg met opgeleide medewerkers;
- Menselijke benadering vanuit een christelijke visie;
- Mens centraal stellen;
- Doelen haalbaar laten zijn;
- Buitenactiviteiten;
- De creatieve activiteit;
- De sociale component.

De structuur

Er wordt op Zorggroep In ’t Zadel een dagstructuur gevolgd. Deze structuur heeft tot doel om cliënten een gezond dagritme mee te geven. Als deze structuur echter in strijd is met de hulpvraag, wordt zij waar nodig aangepast.

Begeleiding gesprekken

Elke cliënt wordt persoonlijk begeleid door een persoonlijk begeleider. Tezamen met de cliënt wordt er een zorg/leefplan opgesteld. Gedurende het verblijf bij Zorggroep In ’t Zadel wordt door de cliënt aan dit plan gewerkt.

De werkwijze

De eigen verantwoordelijkheid en rol van de cliënt staan bij Zorggroep In ’t Zadel hoog aangeschreven. Er wordt gekeken naar de potenties ten aanzien van het eigen oplossend vermogen om aan de problematiek te werken. Alle aspecten van de begeleiding zijn erop gericht om het zelf oplossend vermogen van de cliënt te bevorderen.

Identiteit

Wij zijn een Christelijke organisatie en leveren identiteitsgebonden zorg, omdat we de meerwaarde hiervan zien in het dagelijks leven van onze cliënten. Wij zien dat vragen over zingeving of lotsbepaling (zoals waarom overkomt mij dit?) soms bepalend zijn voor het disfunctioneren (depressies, angststoornissen) bij mensen.