Visie

In de huidige maatschappij zijn er mensen die het beter hebben en zij die het minder hebben getroffen in het leven. Mensen die door een psychische of verstandelijke beperking niet mee kunnen in de maatschappij, daarin verdwalen en soms zelfs op het verkeerde pad komen. Juist voor deze mensen wil Zorggroep In ’t Zadel er zijn.

Er zijn vanuit een praktiserend christelijke gedachtegoed omdat ieder mens telt en ertoe doet. Deze mensen, met vaak een Multi problematiek, hebben in de visie van Zorggroep In ’t Zadel behoefte aan veiligheid, respect en zich gewaardeerd voelen als een volwaardig en waardevol individu. Hierbij is het onderdeel zijn van een woon- en leefgemeenschap, waar rust, structuur en duidelijkheid heerst, erg belangrijk voor het welbevinden.

Zorggroep In ’t Zadel biedt deze woon- en leefomgeving.