Samenwerking

Zorggroep In ‘t Zadel werkt samen met verschillende andere zorgaanbieders en instellingen. 

De cliënt die begeleiding ontvangt van Zorggroep In ‘t Zadel, kan tevens onder behandeling staan van ketenpartners zoals: Mediant, Tactus, Leger des Heils, GG-net, De Tender en mogelijke andere behandelaars.
Een belangrijke pilaar in de voorwaarden van Zorggroep In ‘t Zadel is het ketenafspraken advies.

In deze afspraken verplicht Zorggroep In ‘t Zadel de desbetreffende behandelaar:

  • Een behandelplan op te stellen voor de cliënt en een exemplaar voor in ons dossier
  • Regelmatig onderhoudend contact met de cliënt en de persoonlijk begeleider van de betreffende cliënt van Zorggroep In ‘t Zadel
  • Een halfjaarlijks evaluatiegesprek met de cliënt en persoonlijk begeleider van Zorggroep In ‘t Zadel
  • Mogelijkheid tot supervisie of contact met gedragswetenschapper van de betreffende behandelaar
  • Een jaarlijkse medicatiecontrole en gesprek over gebruik hiervan
  • Zorggroep In ‘t Zadel baseert de zorg/leefplannen op de hulpvraag van de cliënt, met overeenstemming van het door de behandelaar opgestelde behandelplan. In het zorg/leefplan van Zorggroep In ‘t Zadel wordt benoemd welke behandelaar, behandeling levert en op welke tijden en op welke voorwaarden

Wanneer bij de zorgverlening meerdere aanbieders betrokken zijn, legt Zorggroep In ‘t Zadel de afspraken die met deze aanbieders worden gemaakt in een overeenkomst vast. Deze afspraken hebben betrekking op de soort en hoeveelheid zorg die zal worden geleverd, de tarieven die aanbieders met elkaar verrekenen, op welke momenten informatie uitgewisseld wordt etc.
Ketenzorg heeft als voordeel dat u een compleet pakket aan zorg kunt ontvangen. Mogelijk nadeel van een keten is dat het voor u niet altijd duidelijk is ‘bij wie u moet zijn’, omdat u van meerdere partijen zorg ontvangt. Om deze reden spreekt Zorggroep In ‘t Zadel met haar partners af wie uw aanspreekpunt is bij vragen en onduidelijkheden. 
Dit laat echter onverlet dat in elke keten één aanbieder eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit en continuïteit van zorg in de keten en dat u deze partij daar op aan kunt spreken.
Deze partij zal een trajectbegeleider, zorgcoördinator en/of persoonlijk begeleider aanstellen om de zorg die in de keten aan u geleverd wordt te coördineren. Dit wordt benoemd in uw zorg/leefplan en uw behandelplan.