Medezeggenschap de cliëntenraad

Wie zit er in de cliëntenraad?

De zorgaanbieder bepaalt niet hoe de samenstelling van de cliëntenraad is. De wet gaat ervan uit dat cliënten van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding.
De cliëntenraad van Zorggroep In ‘t Zadel heeft van elke woonvorm een cliënt die de afdeling presenteert. Elk kwartaal komen zij bijeen op verschillende locaties van Zorggroep In ‘t Zadel.

Er hangt in de hoofdlocatie aan de Goorseveldweg een brievenbus waar u ook terecht kan met uw vragen en/of tips.

Voor contact met de cliëntenraad verwijzen wij u graag door naar het e-mailadres van hen: 
clientenraad@zorggroepintzadel.nl

Poststukken kunt u sturen naar:
Zorggroep In ‘t Zadel
t.a.v. De cliëntenraad
Goorseveldweg 180
7548 PP Boekelo

Wat doet de cliëntenraad?

Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van de instelling, ofwel: de achterban. Ook houdt de raad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. De raad is een spreekbuis voor de cliënten; de raad bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen; de raad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de zorgaanbieder, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.