Kleinschalig wonen in de natuur

Landelijk wonen

Zorggroep In ‘t Zadel kiest heel zorgvuldig locaties uit die landelijk gelegen zijn in het idyllisch Twentse landschap. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het rustige wonen in dorpen of erven een positieve invloed heeft op mensen met verschillende aandoeningen of beperkingen.
Dit is niet alleen aantoonbaar maar ook merkbaar in de sfeer die onderling heerst.

Het wonderschone landschap van de Twentse natuur is in elke jaargetij een verademing. In en om de locaties is ruimte voor kleinvee en moestuinen. Het idee is, om dichtbij de natuur te leven en dit te integreren in het dagelijkse leven van de cliënt. De natuur maakt ons ook bewust hoe wij met elkaar dienen om te gaan en respect te hebben voor dat waar wij gebruik van mogen maken zoals landbouw, voeding en plezier.
Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Zorggroep In ‘t Zadel hebben als meerwaarde dat er een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezinswaarden en normen een belangrijk onderdeel van het leven zijn. De gezinnen, gediplomeerde zorgverleners, wonen in een privéverblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.
De gezinnen en de begeleiders, maatschappelijk werkers die in de Zorggroep werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid en waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid en bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.