FOBO commissie

In onze zorgverlening willen we zorgvuldig omgaan met onze de belangen van onze cliënten. Binnen Zorggroep In ‘t Zadel zijn gedurende 24 uur per dag mensen aan het werk, die verantwoordelijkheid dragen voor cliënten in vele gevarieerde situaties.
In een levende gemeenschap gebeurt voortdurend van alles.  
We maken onderscheid in verschillende typen incidenten, waarvoor verschillende meldingsformulieren ontwikkeld zijn:

  • Fout, Ongeluk of Bijna Ongeluk – FOBO-formulier. FOBO is de afkorting voor Fout, Ongeluk of Bijna Ongeluk.
  • Agressie incidenten (cliënt naar cliënt, cliënt naar personeel of zelfverwonding) – Melding van agressie-incidenten.
  • Ongeval van personeel – Melding van ongevallen en beroepsziekten
  • Een fout of ongeluk, waarbij schade ontstaat aan eigendommen personeel of cliënt – aanvraag schadevergoeding

Het FOBO-beleid is bedoeld om belangrijke fouten, ongevallen en bijna-ongevallen zoveel mogelijk te beperken en een vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen.
Het melden en bespreken van het incident kan tot maatregelen leiden om een vergelijkbaar incident in de toekomst te voorkomen. Het betreft dus voorvallen waarbij sprake is van zichtbaar letsel bij de cliënt/medewerker of als er duidelijke schade geleden wordt. 
Incidenten die weinig of geen gevolgen hebben, worden niet gerapporteerd op een FOBO-formulier. In deze gevallen volstaat het informeren van betrokkenen via bijvoorbeeld, cliëntenrapportage, overdracht en in contact met leidinggevende. Voor agressie-incidenten, ongevallen van personeel en schade aan eigendommen gelden andere procedures en ook hiervoor zijn meldingsformulieren ontwikkeld.
 

Vragen en of opmerkingen aan de FOBO- commissie

Binnen elk tweewekelijkse Managementteam vergadering worden alle meldingen en ondernomen acties besproken. Na de bespreking wordt het teruggekoppeld aan de betrokkenen. Elk half jaar schrijft het Managementteam in samenwerking met de FOBO- commissie een FOBO-verslag met hun bevindingen. Mocht u vragen hebben over een FOBO? 

Neemt u dan contact op met:
Tel.nr.: 053 - 4282 000
Email: info@zorggroepintzadel.nl