Financiering

Hoe wordt de zorg van Zorggroep In ‘t Zadel gefinancierd?

Zorggroep In ‘t Zadel word gefinancierd door een onderdeel van de AWBZ wat PGB heet.
PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Iedereen die langer dan drie maanden zorg nodig heeft, kan via de AWBZ in aanmerking komen voor een PGB.

Eigen keuze

Het PGB is een keuzemogelijkheid naast de gebruikelijke hulp die rechtstreeks via een zorginstelling wordt geleverd, de zogenaamde Zorg In Natura (ZIN). Bent u geïndiceerd en kiest u voor een PGB, dan krijgt u een budget.
Met een PGB bepaalt u zelf bij wie u de zorg inkoopt die u nodig heeft. Met de hulpverlener spreekt u de tijd en plaats af die het best bij uw persoonlijke omstandigheden past. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de juiste besteding van uw budget.
Zowel bij ZIN als bij een PGB geldt een eigen bijdrage.

Wat kan Zorggroep In ‘t Zadel hierbij voor de cliënt doen?

Als u meer wilt weten over het PGB, dan staan onze medewerkers zorginformatie en -toeleiding van Zorggroep In ‘t Zadel u graag te woord. Als duidelijk is wat voor soort begeleiding en hoeveel uren begeleiding u wenst, maken wij een zorgdeclaratie. Als wij het met elkaar eens zijn, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Wij hanteren een zorgovereenkomst, waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn opgenomen.

WTZi en ZIN-zorg

Zorggroep In ‘t Zadel wil uiteindelijk ook ZIN-zorg leveren zoals eerder al uitgelegd.
Op het moment dat wij een WTZi toetreding ontvangen zullen wij u via de website informeren.