Dagbesteding

Meetellen in de maatschappij en nuttig zijn! Dat binnen een ongedwongen sfeer in het mooie Twentse landschap.

Wat houdt dagbesteding in?
Onder dagbesteding verstaan we alle activiteiten in het dagelijks leven die een persoon het gevoel geeft dat hij meetelt in de maatschappij. Men heeft het gevoel dat hij/zij iets betekent voor een ander, en voor de maatschappij. 
Concreet kan dit door te werken als vrijwilligers, een opleiding te volgen, deel te nemen aan sport, sociale of culturele activiteiten, betaald te gaan werken, deel te nemen aan het verenigingsleven, buurtactiviteiten enz. Op werkdagen bieden wij dagbesteding en begeleid werken aan voor mensen met geestelijke en psychosociale problemen en/of een licht verstandelijke beperking. 
De dagbesteding vindt plaats op locatie: Zorggroep In ‘t Zadel, in de omliggende schuren die onlangs verbouwd zijn tot nieuwe dagcentra.
 

Wat is het doel van dagbesteding?

Het doel van dagbesteding is om meer herkenbare dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig of leuk zijn, maar ook zinvol zijn. Die sociale contacten zijn niet alleen plezierig, ze kunnen ook bijdragen aan het welbevinden van de cliënt. 

Ons aanbod:

 • Houtbewerking
 • Dieren verzorgingsteam
 • Groenvoorziening
 • Boerderijwinkel te Haaksbergen
 • Boerentuin beheren
 • Creatieve activiteiten
 • Naaiatelier
 • Educatieve activiteiten
 • Buurtteam
 • Therapeutisch paard rijden

We proberen de werkzaamheden zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en interesse van de cliënt. Wij kijken daarbij of de eigen mogelijkheden van de cliënt kunnen worden ontwikkeld en/of in stand worden gehouden die in het zorg/leefplan beschreven staan.
 

Voor wie is dit bestemd?

Zowel cliënten van Zorggroep In ‘t Zadel als voor cliënten uit de omgeving met een indicatie voor ondersteunende begeleiding en/of dagbesteding in groepsverband, zijn van harte welkom bij de dagbesteding. Op welke dagdelen u wilt deelnemen aan de activiteiten bepaalt u zelf. Zorggroep In ‘t Zadel biedt ook gemeenschappelijk vervoer aan vanuit meerdere locaties in de regio Overijssel.
Meer weten?
Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met Zorggroep In ‘t Zadel via 053 - 428 2000 of stuur een e-mail: info@zorggroepintzadel.nl

Aanbod van activiteiten

Naast dagbesteding, worden er ook verschillende activiteiten aangeboden, dit aanbod geldt voor alle cliënten van Zorggroep In ‘t Zadel. Elke maand wordt er een nieuwe agenda gemaakt met seizoen en thema gerangeerde activiteiten naast het huidige dagbestedingaanbod. U kunt dit aanbod ontvangen per mail of per post, tevens hangen de uitnodigingen binnen al onze locaties.

Voorbeelden hier van zijn:

 • Uitjes
 • Thema avonden
 • Wandeltochten/li>
 • Musea bezoek
 • Creatieve cursussen
 • Educatieve cursussen
 • Filmavonden
 • Gezamenlijke viering van de feestdagen
 • Gezamenlijke Bijbelstudie
 • Bakactiviteiten
 • Bloemschikken