Cliëntenparticipatie

Zorggroep In 't Zadel vindt het belangrijk dat cliënten meepraten, meedenken en meebeslissen over de zorg die wij aanbieden en over nieuwe dingen die wij bedenken.

De WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg-instellingen) is in 1996 ingevoerd opdat cliënten van een zorginstelling invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de zorginstelling. Dit doen cliënten door middel van een cliëntenraad. Deze raden kunnen meedenken en meepraten over de kwaliteit van de zorg. Op grond van de WMCZ hebben cliëntenraden adviesrecht over bepaalde in de wet vastgelegde onderwerpen.
De cliëntenraden bestaan uit cliënten, ex-cliënten en naastbetrokkenen.


Binnen de cliëntenraad wordt gepraat over alle zaken die voor cliënten belangrijk zijn. Wil je hier meer over weten? Lees dan de brochure Rechten van de cliëntenraad (klik om de brochure te openen). Deze brochure is gemaakt door stichting Raad op Maat.
Naast de cliëntenraad heeft Zorggroep In 't Zadel ook een maandelijks bewonersoverleg.

Momenteel bestaat onze cliëntenraad uit 5 leden, uit verschillende woonvormen. Zij vergaderen elke maand op verschillende locaties.

U kunt contact opnemen met hen via cliëntenraad@zorggroepintzadel.nl of telefonisch via ons secretariaat.