Bewindvoering

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of voor hun financiële zaken. Bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn, psychiatrisch patiënt zijn of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen voor de betrokkene en/of beslissingen over de zorg aan de betrokkene.
Een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap kan worden gedaan bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig. Curatele, bewind of mentorschap wordt meestal aangevraagd door de betrokkene zelf of de familie.
De meeste cliënten die bij Zorggroep In ‘t zadel verblijven staan onder bewindvoering van een bewindvoerder of bewindvoering-bureau. Wij zijn hier als organisatie aan gewend en zullen gezond financieel gedrag altijd ondersteunen. Ook is de cliënt veilig gesteld om niet aan “zorggelden” te komen wanneer hij/zij niet met geld om kan gaan.
Zorggroep In ‘t Zadel voert nooit het bewind, curatele of mentorschap over de cliënten die zij begeleiden.

Curatele, bewind of mentorschap aanvragen of wijzigen

Curatele, bewind of mentorschap kan worden aangevraagd of gewijzigd door:

  • de betrokkene zelf;
  • de partner van de betrokkene;
  • familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • de voogd, als de betrokkene minderjarig is en onder gezag van een voogd staat;
  • de officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.
  • Het mentorschap kan ook nog door de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft worden aangevraagd.